Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

info [2012/09/25 11:06]
res
info [2012/09/25 11:29] (current)
res
Line 6: Line 6:
  
  
-Projekt vytváří V&V platformu sdružující 3 high-tech firmy a 2 přední výzkumná pracoviště v ČR, která se zaměří na 1) budování komplexní +Projekt vytváří V&V platformu sdružující 3 high-tech firmy a 2 přední výzkumná pracoviště v ČR, která se zaměří na  
-přístrojové základny a 2) hledání metod a postupů pro její aplikaci při tvorbě a charakterizaci funkčních nanostruktur a polovodičových +1) budování komplexní přístrojové základny a  
- +2) hledání metod a postupů pro její aplikaci při tvorbě a charakterizaci funkčních nanostruktur a polovodičových 
-materiálů/součástek. Druhá aktivita povede ke vzniku portfolia technologií a diagnostických postupů pro tvorbu nových high-tech aplikací +materiálů/součástek. Druhá aktivita povede ke vzniku portfolia technologií a diagnostických postupů pro tvorbu nových high-tech aplikací pro odbornou komunitu i veřejnost ((bio)sensorů, optických bezpečnostních prvků aj.).
- +
-pro odbornou komunitu i veřejnost ((bio)sensorů, optických bezpečnostních prvků aj.).+
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 18: Line 16:
  
 The project forms a R&D platform bringing together 3 companies and 2 research intsitutions in CR which will be aimed at 1) building The project forms a R&D platform bringing together 3 companies and 2 research intsitutions in CR which will be aimed at 1) building
- +complex scientific instruments and 2) finding methods and procedures for its application in fabrication and characterization of functional nanostructures and semiconductor materials/devices. The 2nd activity will result in technologies and analyses for high-tech applications.
-complex scientific instruments and 2) finding methods and procedures for its application in fabrication and characterization of functional +
- +
-nanostructures and semiconductor materials/devices. The 2nd activity will result in technologies and analyses for high-tech applications+
  
 </columns> </columns>