Vývěska / Official Board

2020/2/12 Zveřejňujeme přílohy k dílčí zprávě za rok 2019:


2019/2/6 Zveřejňujeme přílohy k dílčí zprávě za rok 2018:

2018/1/19 Zveřejňujeme přílohy k dílčí zprávě za rok 2017:

2017/2/2

Zveřejňujeme přílohy k dílčí zprávě za rok 2016:

2016/3/1

Dne 8. 3. 2016 od 9.00 hod v přednáškovém sále ÚPT se uskuteční workshop projektu Amispec.

Všichni jste srdečně zváni.

workshop_invitation_2016.doc

2016/1/27 Zveřejňujeme přílohy k dílčí zprávě za rok 2015:

2016/1/4

V úterý 12. ledna 2016 se uskuteční exkurze studentů FSI do firmy FEI. Tato exkurze je součástí aktivit pracovního balíčku Lidské zdroje, v rámci kterého již proběhlo několik návštěv studentů FSI a PřF do firmy TESCAN v minulém roce.

2015/12/30

28. 12. 2015 bylo vyhlášeno nové kolo mladých projektů, podporovaných firmami sdružených v projektu Amispec. Charakteristika Fondu AMI a podmínky pro přijetí návrhů projektů je následujícící:

1. Fond AMI je určen studentům bakalářského a magisterského stupně oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, doktorandům oboru Fyzikální a materiálové inženýrství a mladým vědeckým pracovníkům ve věku do 35 let.

2. Očekávají se návrhy projektů související s řešením projektu TAČR TE01020233 (AMISPEC) (http://amispec.isibrno.cz), pokrývající zejména následující témata:

(a ) studium technologie elektronové litografie a její aplikace pro přípravu nanostruktur, (viz příloha C)

(b ) příprava a analýza nanostruktur (např. SEM, TEM, FIB, nebo AFM, STM a jejich případné začlenění do UHV/SEM), (viz příloha C)

(c ) aplikace nanostruktur (senzory),

(d ) využití FIB-SEM, SIMS, ToF-LEIS zařízení pro analýzu polovodičů (viz příloha C)

(e ) detekce nabitých částic nebo detekce signálů vyvolaných dopadem nabitých částic, (viz příloha C)

(f ) vakuová fyzika (např. její aplikace při návrhu UHV/SEM).

3. Projekty jsou jednoleté. Jejich řešení musí být ukončeno do 31. 12. 2016, finanční čerpání do 30. 11. 2016.

Návrh projektu, který musí být zpracován ve struktuře uvedené v přílohách A a B, je nutno odevzdat na sekretariát ÚFI do 31. 1. 2016 do 13.00 hodin, a zároveň elektronicky ve formátu „.doc“ na adresu: lipovsky@fme.vutbr.cz.

4. Budou podpořeny 3 - 4 projekty (ve výši v rozmezí od 70 do 100 tis. Kč vč. DPH). Finanční prostředky jsou určeny pro osobní náklady (mohou tvořit maximálně 10 tis. Kč), k nákupu spotřebního materiálu, drobného hmotného majetku a cestovné.

5. V rámci hodnocení návrhů projektu a následně i oponentuře grantů bude přihlíženo k potenciální aplikovatelnosti výsledků v praxi sponzorujících firem. Projekty musí obsahovat nejméně jeden konkrétní výsledek, kterým může být publikace, aplikační listy, odborné zprávy, prezentace výsledků formou posteru, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek atd.

6. Zprávu o řešení (v anglickém jazyce) s přehledem čerpání finančních prostředků řešitel předloží do 15. 1. 2017. Forma a osnova pro zpracování zprávy, průběh oponentního řízení jsou dostupné na www.amispec.isibrno.cz. Oponentní řízení proběhne na workshopu projektu TAČR formou prezentace příspěvku a následné obhajoby před pověřenými členy Hodnotící komise Fondu AMI na počátku roku 2017.

2014/6/10

supp_mat_iga_projects.doc supp_mat_bt_12_15.xls supp_mat_coursesamispec.doc supp_mat_equipments-u2-all-14.xls supp_mat_phd_10_15.xls supp_mat_stay_at_companies.doc supp_mat_study_stay_abroad.doc supp_mat_youngcontributions12_15.doc supp_mat_dt_12_15.xls

2014/6/5

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku Dr. Oualiho Acefa z LNE-SYRTE, francouzského národního metrologického institutu, Paříž, Francie na téma “Laser standards referenced by molecular iodine” a to dne 8. 7. 2014, v 11:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno a navazující přednášku, kterou přednese Frederic du Burck, z Universite Paris Nord, Francie, kde představí svoje pracoviště: “Laboratory of laser physics”.

2014/1/13

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku Dr. Romaina Quidanta z Institute of Photonics Sciences, Barcelona na téma “Shining a (bright) light on the very small” a to dne 19. 2. 2014, v 11:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka_quidant.pdf

2014/1/13

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku Giuseppe Pesce, Ph.D. z Instituto de Fisica, Universita degli Studi di Napoli Federico II na téma “Surface charge and hydrodynamic coefficient measurements micro-particles and living micro-organisms by Optical Tweezers” a to dne 29. 1. 2014, v 11:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka_pesce.pdf

2014/1/9

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku Dr. Stevana van den Berga z Dutch Metrology Institute na téma “Frequency comb interferometry for absolute distance measurement” a to dne 14. 1. 2014, v 11:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka_vandenberg.pdf

2032/10/10

Zveme všechny na přednášku Dr. A. Vaskeviche (Dept. of Materials & Interfaces, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) na téma Gold Island Films: Properties and Sensing Applications, která se koná 6. 11. 2013 v učebně U3 ve 14:00 (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2, Budova A5)

2013/8/23

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku Dr. Mikko MERIMAA z Centre for Metrology and Accreditation of Finland na téma “Atomic Timescale and Time Links at MIKES” a to dne 27. 8. 2013, v 11:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka_mikko.pdf

2013/6/25

ÚPT AV ČR srdečně zve na blok dvou navazujících přednášek, první Prof. Kishana Dholakii z Univ. St. Andrews, Velká Británie: “Biophotonic activities at the University of St. Andrews”, která se koná 26. 6. 2013 v 10:00 hod. a téhož dne v 11.00 hodin Prof. Pala Ormose z Biological research centre v Szegedi, Maďarsko: “Selected activities of Biological Research Centre in Szeged”, obě v přednáškovém sále na ÚPT . — Josef Lazar 2013/05/22 14:30

2013/5/22

ÚPT AV ČR srdečně zve na přednášku Dr. Ahmed Abou-Zeid, PTB Braunschweig, SRN: “Polovodicove lasery v metrologii delek” “Semiconductor lasers in dimensional metrology”, která se koná 23.5.2013 v 11:00 hod. v zasedací místnosti c. 1. na ÚPT . — Josef Lazar 2013/05/22 14:30

2013/5/13

ÚPT AV ČR vydalo monografii Františka Matějky “Praktická elektronová litografie”. Partnerům projektu bylo zasláno po dvou výtiscích publikace. — Vladimir Kolarik 2013/05/12 08:07

2013/2/4

Zveme všechny účastníky projektu AMISPEC na přednášku prof. Pavla Zemánka “Světelný tažný “paprsek” ve službách Popelky” a to dne 8.2. 2013, ve 14:00, v přednáškovém sále ÚPT, Královopolská 147, Brno

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka_tazny_paprsek.pdf

2012/11/28

Dne 3. 12. 2012 proběhne první workshop projektu AMISPEC. Tímto bychom rádi pozvali nejen zainteresované osoby partnerských organizací, ale také studenty a všechny, zajímající se o přednášenou tématiku. Program Worshopu:

Program ke stažení zde: workshop_invitation.pdf

2012/11/22

V rámci sedmého pracovního balíčku byla navržena témata bakalářských, diplomových a doktorských prací z vědecko - výzkumných oblastí souvisejících s projektem. Témata prací včetně popisu náplně práce, cílů práce a potřebné základní literatury jsou ke stažení zde:

resumezverejneno03122012.pdf

2012/11/15 17:07 Byla spuštěna vývěska. The official board was launched.

Projekt (TE01020233/Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie) je řešen s finanční podporou TA ČR.